dziecko w trakcie webinarium

Współcześni uczniowie mają inne potrzeby i oczekiwania niż ci, którzy siedzieli w szkolnych ławach kilkanaście lat temu. Zmienia się bowiem nie tylko sama szkoła, ale cała rzeczywistość wokół nas. Dziś na przykład nie wyobrażamy już sobie życia bez nowoczesnych technologii oraz możliwości, jakie daje nam Internet. I właśnie to medium warto też wykorzystać w edukacji dzieci na każdym etapie nauczania – gdyż to właśnie przemawia do uczniów o wiele bardziej niż tradycyjne podręczniki. Łącząc te dwa sposoby nauczania możemy zaś przenieść edukację na wyższy poziom i sprawić, że uczniowie polubią naukę! Internet pozwala między innymi na edukację webinarów. Osoba prowadząca za pomocą wirtualnych narzędzi może skontaktować się z uczestnikami spotkania: wszyscy widzą i słyszą się wzajemnie.

Naśladuje to tradycyjną lekcję, jednak odbywa się za pomocą platformy internetowej.

Czy webinary nadają się do szkoły podstawowej?

Tak naprawdę nie ma żadnych ograniczeń co do wieku uczestników webinarów. Ważne jest jedynie, by materiał był dopasowany do poziomu ich rozwoju. Z pewnością też prowadzący webinarium będzie w inny sposób przekazywał wiedzę najmłodszym, a w inny starszej młodzieży czy dorosłym. Webinary, które może realizować szkoła podstawowa, to przede wszystkim w przystępny sposób przygotowane e-lekcje, poruszające trudne zagadnienia, wymagające od uczniów skupienia. Dzięki formie wykorzystującej nowoczesną technologię uczestnicy mogą lepiej przyswoić treść, ponieważ nie są rozpraszani przez hałas w klasie, środowisko zewnętrzne itd. Cały webinar mogą oglądać, siedząc we własnym pokoju, w samodzielnie stworzonych do nauki warunkach. Webinary do szkoły podstawowej bardzo często wykorzystują różne metody pracy, aby tym samym pomóc przyswoić wiedzę zarówno wzrokowcom, jak i słuchowcom. W efekcie poprzez taką formę lekcji każdy uczeń czuje się traktowany indywidualnie, może lepiej zrozumieć prezentowane treści. Z pewnością webinary w szkole podstawowej mogą być prowadzone z powodzeniem.

Przeczytaj również: