Warsztaty z angielskiego online

Uczniowie kończący szkołę średnią stają przed jednym z najważniejszych życiowych pytań – kim chcę zostać? Czy kontynuować edukację w szkole wyższej? Duża część młodzieży wybiera właśnie tę drogę. Oprócz bowiem uniwersytetów w kraju, istnieje też możliwość studiowania poza jego granicami. Jednak aby dostać się do prestiżowego uniwersytetu, należy zdań międzynarodową maturę. To z kolei możliwe jest tylko w klasach dwujęzycznych szkoły średniej. Miejsca w niej są ograniczone, a kandydaci muszą najpierw zdać sprawdzian kompetencji językowych. Im więcej punktów uzyskają, tym mają większe szanse na wymarzoną szkołę średnią.

Dobrze jest wybrać warsztaty z angielskiego online

W przygotowaniu do sprawdzianu kompetencji z całą pewnością pomogą warsztaty z angielskiego online. Organizowane są one przez doświadczonych nauczycieli metodyków, którzy opracowali materiał, wykorzystując wszystkie typy zadań, które mogą pojawić się na sprawdzianie kompetencji. Dzięki temu uczeń nie będzie zaskoczony formą testu, co zniweluje stres. Egzamin sprawdza znajomość języka na europejskim poziomie B1, dlatego właśnie na tym poziomie prowadzone są warsztaty z angielskiego online. Materiał zajęć obejmuje teksty do czytania – krótkie, jak i długie i bardziej złożone, które mają na celu sprawdzić rozumienie ogólnego sensu tekstu oraz umiejętność wyszukiwania określonej informacji. Podczas warsztatów nie zabraknie też zadań mających sprawdzić sprawność pisania – zarówno jeśli chodzi o gramatykę, jak i ortografię oraz podstawy interpunkcji. Z kolei przygotowane nagrania dialogów i wypowiedzi pozwalają ćwiczyć rozumienie ze słuchu. Program warsztatów zawiera czasy Simple Present, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Simple Past, Past Continuous, Simple Future, Past Perfect, Future Continuous. Wśród zadań wymienić można wykonywanie zdań twierdzących, przeczących, pytających, a także zdań w stronie biernej oraz rozkazujących. Ponadto na zajęciach pojawia się mowa zależna, okresy warunkowe, podstawowe konstrukcje z bezokolicznikiem i wszystkie inne tematy obowiązujące na poziomie B1.

Przeczytaj również:

Nauka przez Internet

Nauka przez Internet

Wielu nauczycieli zauważa, że uczniowie podczas lekcji często nie zadają pytań, ponieważ się wstydzą lub z innych...

czytaj dalej