Szkolenie edukacyjne

Kwiecień i maj to pod pewnym względem wyjątkowe miesiące dla uczniów – ci, którzy niedługo kończą szkołę podstawową, mają przed sobą już tylko egzamin ósmoklasisty, natomiast uczniowie ostatnich klas liceum czekają na maturę. Dla wszystkich oznacza to wiele stresu – te egzaminy stanowią bowiem przepustkę do dalszej edukacji. W jakim liceum uczeń będzie kontynuował naukę? Czy dostanie się do wymarzonej szkoły średniej? Czy będzie mógł po maturze dostać się na wybrane studia? Te pytania, które zadaje sobie młodzież, dodatkowo potęgują stres. Tymczasem najprostszym sposobem, aby zyskać pewność siebie przed egzaminem, jest… odpowiednie przygotowanie się do niego. Szkolenia edukacyjne mogą zdecydowanie zwiększyć szanse ucznia na uzyskanie najlepszych wyników.

Szkolenia edukacyjne dla siódmoklasistów

Specjalnie przygotowane szkolenia edukacyjne dla siódmoklasistów prowadzone są w formie stacjonarnej, jak i online. Popularną opcją są kursy z matematyki. Tutaj grupy dzielone są ze względu na poziom zaawansowania, dlatego następnie każdy uczestnik może pracować w swoim tempie, bez stresu, że nie nadąża za innymi. Tego typu szkolenie edukacyjne skupia się przede wszystkim na rozwiązywaniu zadań z treścią, które są podstawą egzaminu z matematyki. Dzięki temu, że uczeń zapoznaje się z formą zadań występujących na teście, może zniwelować swój stres i z większą pewnością siebie podejść do egzaminu. Proponujemy także szkolenia z języka polskiego oraz angielskiego.

Szkolenia edukacyjne dla maturzystów

Z kolei dla maturzystów przygotowane zostały szkolenia edukacyjne w formie zajęć w 4-5-osobowych grupach, zajęć dla klas lub grup zainteresowanych, a także w formie maratonów maturalnych. Uczeń może wybrać zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego, matematyki lub języka angielskiego. W każdym przypadku zagadnienia opracowywane są szczegółowo, aby każdy uczeń je zrozumiał i potrafił zastosować zdobytą wiedzę podczas matury. Szkolenia z pewnością pozwolą uzyskać wysoki wynik egzaminu.

Przeczytaj również: