Przygotowanie do konkursu z matematyki

Olimpiada matematyczna dla uczniów szkół podstawowych to krajowy konkurs o najwyższym prestiżu. Zwycięstwo wiąże się bowiem z szeregiem korzyści dla ucznia: dodatkowymi punktami podczas rekrutacji do szkoły średniej, jak i zwolnieniem z pisania matematycznej części egzaminu ósmoklasisty (z automatycznie uzyskanym najwyższym wynikiem). To właśnie dlatego wielu uczniów próbuje tu swoich sił. Aby zwiększyć swoje szanse na sukces, należy się do tego konkursu odpowiednio przygotować. Obecnie młodzież preferuje przede wszystkim kursy internetowe.

Kurs do olimpiady matematycznej

W tradycyjnym kursie bierze zwykle udział określona liczba osób, a nauczyciel musi dzielić swoją uwagę pomiędzy nich. Nie zawsze jest to korzystne dla tych, którzy radzą sobie lepiej i chcieliby szybciej wykonywać zadania, jak i dla tych, którzy potrzebują więcej czasu na zrozumienie zadania i stresują się, że spowalniają tempo grupy. To właśnie dlatego powstał internetowy kurs przygotowujący do olimpiady matematycznej, który łączy w sobie nowoczesną technologię i elementy kursu stacjonarnego. Tu również, jak podczas tradycyjnego kursu, uczeń będzie miał kontakt z prowadzącym. Żadne zadane pytanie nie zostanie pominięte, gdyż organizatorom kursu zależy na jak najlepszym przygotowaniem młodzieży do olimpiady. Jednocześnie jednak dzięki formie internetowej uczestnik sam wyznacza czas, kiedy zajmuje się zadaniami. Wiąże się to z koniecznością efektywnego zarządzania sobą w czasie, jak też daje możliwość stworzenia sobie jak najlepszych warunków do pracy, co nie zawsze jest możliwe podczas kursów w grupach. Wiemy już czym jest kurs do OM online, ale jak właściwie wygląda?

Jak wygląda internetowy kurs przygotowujący do olimpiady matematycznej?

Kurs ten został stworzony przez doświadczonych metodyków, którzy od lat zajmują się przygotowaniem uczniów do konkursów kuratoryjnych oraz olimpiad. Zebrane materiały obejmują wszystkie typy zadań, jakie mogą wystąpić na olimpiadzie. Dzięki temu uczeń wie, czego może spodziewać się podczas konkursu. Równocześnie zadania mają różne poziomy trudności, dlatego każdy uczeń może dobierać takie ćwiczenia, które będą stanowiły dla niego wyzwanie, a tym samym będą polepszać jego umiejętności oraz poszerzać wiedzę.

Przeczytaj również: